page_banner

ຂະບວນການຜະລິດ

ລຳໄລການແພດມີໂຮງງານຜະລິດ 50000-100000 ຕາແມັດທີ່ມີມູນຄ່າຜົນຜະລິດປະຈໍາປີ 33.6 ລ້ານຄູ່.ພວກເຮົາມີອຸປະກອນຄົບຊຸດ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີການຜະລິດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ແລະສາມາດໃຫ້ລູກຄ້າທຸກຄົນມີຜະລິດຕະພັນອັນດັບຕົ້ນໆ.

1.ຂະບວນການທໍາຄວາມສະອາດແມ່ພິມ

2.ຂະບວນການ Coagulant

3.ຂະບວນການແຊ່ນ້ໍາຢາງ

4.ຂະບວນການເຄືອບ

5.Leaching ຂະບວນການ tank

6.Demoulding ຂະບວນການ

7.Post-sulfur ຂະບວນການເຄມີ